Tilleggsinntilling om forslag fra stortingsrepresentantene Tora Aasland Houg, Erik Solheim og Wenche Lyngholm om tiltak fra Regjeringens side for å hindre nedleggelse av Viking Dekk Produksjon A/S

(Dokument nr. 8:32, innst. S. nr. 178 og innst. S. nr. 234 for 1990-91)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Tora Aasland, Wenche Lyngholm Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 14.06.1991 Innst. S. nr. 234 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1991