Forslag fra representantene Carl I. Hagen og Fridtjof Frank Gundersen om å be Regjeringen utarbeide en søknad om medlemskap i EF, samt fullmakt til å sende denne søknad

Dokument nr. 8:35, innst. S. nr. 159 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1991 Innst. S. nr. 159 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1991