Endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Prop. 196 L (2012-2013)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet