Delvis bompengefinansiering av Askøypakken i Hordaland

Prop. 197 S (2012-2013), Innst. 40 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2013 Innst. 40 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedteke at bompengeselskap får løyve tl å kreve inn bompengar til delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak som går inn i utbygginga av dagens fylkesvegnett i Askøy kommune i Hordaland. Askøypakken omfattar 10 prosjekt og tiltak. Kostnadsoverlaget er rekna til 1540 mill. kroner. Fylkeskommunen dekker 420 mill. kroner og bompengar 1120 mill. kroner. Det er lagt til grunn ein bompengeperiode inntil 14 år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2013