Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvald Godal, Kaci Kullmann Five og Jan Petersen om å be Regjeringen igangsette en prosess med fullt norsk medlemskap i den Vest-Europeiske Union ( Vestunionen) som målsetting

Dokument nr. 8:39, innst. S. nr. 195 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvald Godal, Jan Petersen, Kaci Kullmann Five Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.06.1991 Innst. S. nr. 195 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.1991

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1991