Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Jan P. Syse og Anders Talleraas om utredning av hva et medlemskap i EF vil bety for Norge

Dokument nr. 8:41, innst. S. nr. 158 for 1990-91

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Talleraas, Jan P. Syse, Kaci Kullmann Five Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1991 Innst. S. nr. 158 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1991

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1991