Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet)

Prop. 204 L (2012-2013), Innst. 132 L (2013-2014)

Merknad

Prop. 204 L ble ved første gangs behandling vedtatt sendt tilbake til regjeringen. Andre gangs behandling av lovsaken vil derfor bortfalle

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 25.02.2014 Innst. 132 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Prop. 204 L (2013-2014) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet). Stortinget vedtok å sende proposisjonen tilbake til regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2014

   Behandlet første gang i Stortinget: 18.03.2014