Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2013

Innst. 98 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2013 Innst. 98 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om gjennomgåelse av statsrådets protokoller for perioden 1. januar til 30. juni 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 06.03.2014