Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Prop. 24 S (2013-2014), Innst. 5 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2013 Innst. 5 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2013