Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012

Dokument 3:2 (2013-2014), Innst. 134 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.02.2014 Innst. 134 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2014