Valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og opphevelse av instruksen for Ombudsmannsnemnda for sivile vernepliktige

Innst. 37 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.11.2013 Innst. 37 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2013

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2013