Fortegnelse over svar fra Regjeringen vedkommende saker oversendt Stortinget 1988-89

Dokument nr. 3, innst. S. nr. 39 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 29.11.1989 Innst. S. nr. 39 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1989