Fortegnelse over svar fra Regjeringen vedkommende saker oversendt av Stortinget 2. halvår 1989

Dokument nr. 3A, innst. S. nr. 144 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 25.04.1990 Innst. S. nr. 144 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1990