Garanti-Instituttet for Eksportkreditts ( GIEKs) engasjement i Seme oljefelt, Benin

St.meld. nr. 63 for 1988-89, innst. S. nr. 54 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.1989 Innst. S. nr. 54 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989