Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene

Prop. 32 S (2013-2014), Innst. 120 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.02.2014 Innst. 120 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt, i samsvar med forslag fra regjeringen, å godkjenne EØS-beslutning om meldingsformaliteter for skip som ankommer til og/eller går fra havner i medlemsstatene i EU/EØS-området. Formålet med saka er å forenkle og harmonisere administrasjonen for sjøtransporten for skip som skal anløpe eller forlate en havn i området.. Forenklingen vil være et bidrag til å legge til rette for sjøtransport i konkurranse med landbasert transport.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2014