Endringer i reglene om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap m.v.

Ot.prp. nr. 34 (1996-97), Innst. O. nr. 62 (1996-97), beslutning. O. nr. 89 (1996-97) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 29.04.1997 Innst. O. nr. 62 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1997

   Behandlet i Odelstinget: 20.05.1997

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1997