Klage fra oberstløytnant Erik Woldmo, Oslo, over angivelig forbigåelse ved besettelse av militært embete

Innst. S. nr. 40 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 29.11.1989 Innst. S. nr. 40 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1989