Særtiltak for å betre lærarstoda i grunnskolen i grisgrendte strok

St.prp. nr. 2, innst. S. nr. 20 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1989 Innst. S. nr. 20 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 15.11.1989