Utviklingstrekk i det internasjonale samfunn og virkninger for norsk utenrikspolitikk

St.meld. nr. 11, innst. S. nr. 181 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 21.05.1990 Innst. S. nr. 181 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 31.05.1990