Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 28, besl. O. nr. 32 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 22.03.1990 Innst. O. nr. 28 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.1990

   Behandlet i Odelstinget: 29.03.1990

   Behandlet i Lagtinget: 03.04.1990