Norges deltakelse i Europarådets virksomhet i 1988

St.meld. nr. 12, innst. S. nr. 42 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1989 Innst. S. nr. 42 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1989