Endra løyvingsvedtak m.v. for 1989 for Administrasjon, Sivil luftfart, Vegformål, Jernbanetransport, Post og Telekommunikasjonar

St.prp. nr. 13, innst. S. nr. 44 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1989 Innst. S. nr. 44 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1989