Endra løyvingsvedtak for 1989 for Sivil luftfart og om endring av forslag i St.prp. nr. 13 for 1989-90 som gjeld Administrasjon, Sivil luftfart og Post

St.prp. nr. 33, innst. S. nr. 44 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1989 Innst. S. nr. 44 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1989