Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet 1989 under Forbruker- og administrasjonsdepartementet, kap. 1508

St.prp. nr. 20, innst. S. nr. 15 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.11.1989 Innst. S. nr. 15 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.1989

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1989