Forslag fra Hanna Kvanmo og Theo Koritzinsky til endring i Grunnlovens §§ 1, 3, 12, 16-22, 25-31, 62, 67-70, 74-81, 87 og 112 om opphevelse av Grunnlovens §§ 4-9, 11, 13, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift ( Innføring av republikansk statsform)

Dokument nr. 12:1 for 1987-88, innst. S. nr. 158 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( forslag nr. 1) Innstilling avgitt 03.05.1990 Innst. S. nr. 158 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990