Forslag fra Jo Benkow og Reiulf Steen til endring av Grunnlovens §§ 63, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 80 og 112 ( Stortingets høytidelige oppløsning)

Dokument nr. 12:12 for 1987-88, innst. S. nr. 189 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen ( forslag nr. 12) Innstilling avgitt 23.05.1990 Innst. S. nr. 189 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 29.05.1990