Endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene)

Prop. 56 L (2013-2014), Innst. 196 L (2013-2014), Lovvedtak 49 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2014 Innst. 196 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene), jf. Prop 56 L (2013-2014).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 27.05.2014