Representantforslag om en oppdatering av investeringsplanene i Nasjonal transportplan

Dokument 8:49 S (2013-2014), Innst. 210 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Janne Sjelmo Nordås Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 27.05.2014 Innst. 210 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Janne Sjelmo Nordås og Geir Pollestad om en oppdatering av de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan, seinest i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Forslaget fikk ikke flertall ved voteringen i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2014

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2014