Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 59 L (2013-2014), Innst. 221 L (2013-2014), Lovvedtak 57 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2014 Innst. 221 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ulike endringer i UH-loven på grunnlag av en enstemmig innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Endringene gjaldt bl.a. innstegsstillinger.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 19.06.2014