Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 287 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmelding om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier. Regjeringens nye produksjonstilskuddsordning har trådt i kraft med et dynamisk tilskuddstak tilsvarende 40 prosent av medieselskapets driftskostnader.Temaet for meldingen er om dette taket skal suppleres med et statisk tak, slik at ingen mediehus mottar mer enn 40 mill. kr. Regjeringen fikk ikke flertall for et slikt statisk tak. Stortingsflertallet besluttet å be regjeringen ikke å innføre et statisk tak på produksjonsstøtten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014