Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om losordningen (losloven)

Prop. 65 L (2013-2014), Innst. 253 L (2013-2014), Lovvedtak 90 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 10.06.2014Innst. 253 L (2013-2014)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har i samsvar med forslag frå regjeringa samrøystes vedteke ei ny heilskapleg loslov. Stortinget har med bakgrunn i meldingsdelen i proposisjonen, også drøfta endringar i losplikta sitt verkeområde, ny farleisbevisordning og ny organisering av lostenesta.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.06.2014

  Behandlet andre gang i Stortinget 20.06.2014