Innberetning om endring i de faste kommiteers sammensetning

S. nr. 18 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet