Endringar i yrkestransportlova (gjennomføring av EØS-reglar om busspassasjerrettar)

Prop. 85 L (2013-2014), Innst. 254 L (2013-2014), Lovvedtak 91 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 254 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringa enstemming vedtatt endringer i yrkestransportlova. Endringene legger til rette for at EUs forordning om busspassasjeres rettigheter blir en del av norsk rett. Forordningen tar særlig sikte på å forbedre rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.06.2014