Revisjon av plan for utbygging og drift av Sleipner Øst m.v.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 5, Budsjett-innst. S. nr. 8 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er til behandling i energi- og industrikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet