Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013

Meld. St. 23 (2013-2014), Innst. 39 S (2014-2015) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 11.11.2014 Innst. 39 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 23 (2013-2014) om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2013. Komiteens tilråding om å vedlegge meldingen protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2014