Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Meld. St. 24 (2013-2014), Innst. 288 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.06.2014 Innst. 288 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2014