Representantforslag om bedre svømmeundervisning i grunnskolen

Dokument 8:92 S (2013-2014), Innst. 203 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 17.03.2015 Innst. 203 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   To forslag om svømmeundervisning ble behandlet samtidig i Stortinget. Partiene er enige om at det blir utarbeidet en nasjonal handlingsplan for å sikre at barn og unge har gode svømmeegenskaper.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 24.03.2015