Valg av medlemmer til Forsvarets ombudsmannsnemnd og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige

Innst. S. nr. 64 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.12.1989 Innst. S. nr. 64 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1989