Valg av 14 medlemmer med varamedlemmer til Kringkastingsrådet

Innst. S. nr. 65 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.12.1989 Innst. S. nr. 65 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1989

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1989