Forslag fra stortingsrepresentant Petter Bjørheim om å be Regjeringen vurdere Norsk Hydros planer om aksjekjøp i Saga Petroleum a.s.

Dokument nr. 8:6, innst. S. nr. 128 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Bjørheim Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.03.1990 Innst. S. nr. 128 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 23.04.1990