Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring

Prop. 132 S (2013-2014), Innst. 35 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 11.11.2014 Innst. 35 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen forordning om det felles europeiske luftrom og forordning om nettverksfunksjoner for luftfartsstyring. Forordningene forventes å bidra til bedre sikkerhet og effektivitet i luftfartsstyringen i Europa.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2014