Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Halvorsen om å be Regjeringen legge fram forslag til tiltak for å redusere arbeidsledigheten m.v.

Dokument nr. 8:9, innst. S. nr. 134 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen Saken er behandlet i finanskomiteen ( Omfordelt i Presidentskapet 1. februar 1990) Innstilling avgitt 05.04.1990 Innst. S. nr. 134 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.04.1990

   Behandlet i Stortinget: 19.04.1990