Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2013-1. halvår 2014

Dokument 18 (2013-2014), Innst. 119 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.12.2014 Innst. 119 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2015