Forslag fra stortingsrepresentantene Wenche Lyngholm og Theo Koritzinsky om å be Regjeringen legge spørsmålet om hvem som skal ha forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet fram for Stortinget

Dokument nr. 8:12,innst. S.nr. 202 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Theo Koritzinsky, Wenche Lyngholm Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse) ing avgis) Innstilling avgitt 31.05.1990 Innst. S. nr. 202 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 05.06.1990