Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om opprettelse av en ordning med et eldreomsorgsombud

Dokument nr. 8:14, innst. S. nr. 125 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 28.03.1990 Innst. S. nr. 125 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 03.04.1990