Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen og Petter Bjørheim om å be Regjeringen tillate Titania a/s fortsatt utslipp av avgangsmasser i sjødeponi på Dyngadjupet

Dokument nr. 8:17, innst. S. nr. 107 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen, Petter Bjørheim Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 09.03.1990 Innst. S. nr. 107 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.1990

   Behandlet i Stortinget: 15.03.1990