Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms -lovendringer

Ot.prp. nr. 32, innst. O. nr. 33, besl. O. nr. 35 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.04.1990 Innst. O. nr. 33 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.1990

   Behandlet i Odelstinget: 27.04.1990

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.1990