Endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag)

Prop. 6 L (2014-2015), Innst. 97 L (2014-2015), Lovvedtak 17 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2014 Innst. 97 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pengespilloven slik at fordelingen i henhold til tippenøkkelen skal være følgende: - idrettsformål: 64 prosent - kultur utenfor statsbudsjettet 18 prosent - samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner: 18 prosent Stortinget har også vedtatt endringer i lotteriloven om legalisering av private pokerlag. Loven trer i kraft 1. januar 2015.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2014