Innstilling fra Stortingets presidentskap om forskrift om endringer i stortingsgodtgjørelsesforskriften (besøksreiser for familien)

Innst. 20 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.10.2014 Innst. 20 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2014