Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter)

Prop. 7 S (2014-2015), kap. 440, 444, 451 og 454, Innst. 79 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2014 Innst. 79 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt tilleggsbevilgninger til dekning av utgifter i forbindelse med håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og bruk av skogbrannhelikopter.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2014